Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έναντι του COVID-19

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έναντι του COVID – 19…

Ενημερωτικό δελτίο αποτελεσμάτων της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. αντιμετωπίζει καθημερινά αιτήματα ευάλωτων και ευπαθών ομάδων πολιτών ή/και πολιτών που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπίσει είτε σε συγκεκριμένες περιοχές, είτε σε ..

Παρουσίαση αποτελεσμάτων για την περίοδο από την έναρξη υλοοποίησης της Πράξης έως τον Μάιο 2021

Στο πλαίσιο του έργου «Δικτύου Πρόληψης και Άμεσης Παρέμβασης στον Δήμο Πειραιά-Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900, ανακοινώνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την περίοδο…