Η συμμετοχή των πολιτών για την εξάλειψη της φτώχειας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων του Πειραιά είναι πολύτιμη!

Η συμμετοχή των πολιτών για την εξάλειψη της φτώχειας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων του Πειραιά είναι πολύτιμη!

Βασική προϋπόθεση για την εξάλειψη της φτώχειας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων του Πειραιά είναι η συμμετοχή εθελοντών σε δράσεις του…

Περισσότερα