Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της περιόδου από την έναρξη υλοποίησης της Πράξης έως τον Αύγουστο 2022

Η Πράξη συμπλήρωσε δύο χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας της και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, πραγματοποίησε σημαντικό κοινωνικό έργο,…

Περισσότερα