Πραγματοποίηση διαδικτυακής διαβούλευσης με θέμα: «Ζητήματα γύρω από την Παραβατικότητα των Νέων: Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Εργασία»

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά, η 4η διαβούλευση σε Εθνικό επίπεδο με θέμα: «Ζητήματα γύρω από την Παραβατικότητα των Νέων:…

Περισσότερα