Κωνσταντίνος Κοντός - στέλεχος άμεσης παρέμβασης Κ.Λ.
Κωνσταντίνος Κοντός

Στέλεχος Άμεσης Παρέμβασης, Κοινωνικός Λειτουργός

Πολυξένη Λεονάρδου - διοικητικό προσωπικό
Πολυξένη Λεονάρδου

Διοικητικό προσωπικό

Στυλιανή Ατζαράκη - στέλεχος νομικής υποστήριξης
Στυλιανή Ατζαράκη

Στέλεχος Νομικής Υποστήριξης

Γεώργιος Τζιγκουνάκης

Υπεύθυνος πληροφοριακού συστήματος

Χρήστος Παπαδόπουλος

Υπεύθυνος Δημοσιότητας Δικτύωσης