Στυλιανή Ατζαράκη - στέλεχος νομικής υποστήριξης
Στυλιανή Ατζαράκη

Στέλεχος Νομικής Υποστήριξης

Γεώργιος Τζιγκουνάκης

Υπεύθυνος πληροφοριακού συστήματος

Χρήστος Παπαδόπουλος

Υπεύθυνος Δημοσιότητας Δικτύωσης

Επιστημονικό προσωπικό / σύνταξη μελετών

Επιστημονικό Προσωπικό / Σύνταξη Μελετών – Ξένου Έλλη