SIP Re.enter

SIP Re.enter

SIP Re.enter – ενέργειες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων.

Περισσότερα

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης “Προμήθεια εξοπλισμού τηλε-εκπαίδευσης για το κοινωνικό φροντιστήριο”

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Προμήθεια εξοπλισμού τηλε-εκπαίδευσης για το κοινωνικό φροντιστήριο…

Περισσότερα