Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης “Προμήθεια εξοπλισμού τηλε-εκπαίδευσης για το κοινωνικό φροντιστήριο”

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Προμήθεια εξοπλισμού τηλε-εκπαίδευσης για το κοινωνικό φροντιστήριο…

Περισσότερα