Αντιστοίχιση δράσεων με ομάδες ευαλωτότητας ανά Δημοτικό Διαμέρισμα

Στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου γίνεται αντιστοίχιση των προτεινόμενων δράσεων κοινωνικής καινοτομίας ανά ομάδα ευαλωτότητας των δυνητικών αποδεκτών των υπηρεσιών της Πράξης.

Περισσότερα

Μελέτη αποτύπωσης αναγκών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή αποτυπώνονται οι ανάγκες των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά καθώς και εκπονούνται προτάσεις κοινωνικών δράσεων με στόχο…

Περισσότερα

Μελέτη αποτύπωσης αναγκών για τους μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργους του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή αποτυπώνονται οι ανάγκες των μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργων του Δήμου Πειραιά καθώς και εκπονούνται προτάσεις κοινωνικών δράσεων με στόχο…

Περισσότερα

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια αυτόματων πωλητών (vending machines)

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια αυτόματων πωλητών (vending machines) με χρήση μάρκας (token)…

Περισσότερα

Πρόσκληση σε εθελοντική συνεισφορά καθηγητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Πειραιά που λειτουργεί η ΚΟΔΕΠ

Όπως γνωρίζετε, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά – ΚΟΔΕΠ, υλοποιεί εδώ και 10 χρόνια μία πληθώρα δράσεων κοινωνικής και υλιστικής υποστήριξης ευάλωτων…

Περισσότερα