Μελέτη αποτύπωσης του φαινομένου της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της επισιτιστικής ανασφάλειας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Η μελέτη επιχειρεί να καλύψει μια σειρά ζητημάτων που άπτονται του φαινομένου της φτώχειας. Ξεκινώντας από τους διάφορους θεωρητικούς και ερευνητικούς προβληματισμούς…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών για άτομα τρίτης ηλικίας του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών δράσεων…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών για τους μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργους του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργων του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών…

Περισσότερα

EU GROUP του Δήμου της Ουψάλα Κοινωνική Υπηρεσία υποστήριξης Ευρωπαίων πολιτών σε ευάλωτες ομάδες

Το κύριο πρόβλημα στο Δήμο της Ουψάλα είναι οι Ρομά που καταφθάνουν από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, είτε μεμονωμένα, είτε ως οικογένειες, είτε…

Περισσότερα

Κοινωνικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Στοκχόλμης – Καλή πρακτική υποστήριξης των αστέγων

Στη Σουηδία, η αστεγία θεωρείται ένα κοινωνικό φαινόμενο και οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με την υποχρέωση να στηρίζουν τους αστέγους που διαβιούν…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών για τους μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργους του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργων του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών για άτομα τρίτης ηλικίας του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών δράσεων…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών…

Περισσότερα
Archive