Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών για τους μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργους του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργων του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών για άτομα τρίτης ηλικίας του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών δράσεων…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένο Σχέδιο Μοντέλου Ενεργειών Παρέμβασης ανά Ομάδα Ευαλωτότητας και Δημοτικό Διαμέρισμα

Το Σχέδιο Μοντέλου Ενεργειών Παρέμβασης αποτελεί τον οδηγό επιλογής κοινωνικής παρέμβασης, ανά ομάδα ευαλωτότητας του δυνητικά ωφελούμενου πληθυσμού, αλλά και ανά γεωγραφική…

Περισσότερα

Μεθοδολογία και εργαλεία καταγραφής, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης για την παροχή υπηρεσίας Streetwork

Στη συγκεκριμένη μελέτη περιγράφονται τα βήματα μεθοδολογίας και τις τεχνικές για την υλοποίηση του Streetwork, τα εργαλεία καταγραφής, ποιοι είναι οι τρόποι…

Περισσότερα

Μελέτη τεκμηρίωσης αναγκαιότητας για παροχή σχολικών ειδών και ενισχυτικής διδασκαλίας σε ευάλωτες οικογένειες του Δήμου Πειραιά

Η μελέτη αφορά σε μια πιλοτική κοινωνική παρέμβαση υποστήριξης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Περισσότερα

Μελέτη τεκμηρίωσης αναγκαιότητας για την παροχή νοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε ειδικές ευάλωτες ομάδες του Δήμου Πειραιά

Η μελέτη αφορά στην δημιουργία ενός μηχανισμού παροχής υπηρεσιών τηλε-φροντίδας και απομακρυσμένης ιατρο-νοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στους δημότες και κατοίκους του Δήμου…

Περισσότερα

Μελέτη αποτύπωσης αναγκών επισιτισμού κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του Δήμου Πειραιά

Η παρούσα μελέτη αφορά στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή πιλοτικών κοινωνικών παρεμβάσεων υλικής-επισιτιστικής συνδρομής, για την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικοοικονομικά πολιτών, που…

Περισσότερα
Archive