Συνοπτικός Διαγωνισμός «Δημιουργία ικανοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πειραιά και των λοιπών Φορέων»

Συνοπτικός Διαγωνισμός «Δημιουργία ικανοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πειραιά και των λοιπών Φορέων»

Περισσότερα

Έχεις επιχείρηση στον Πειραιά; Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο οικοσύστημα βιώσιμης ανάπτυξης του Πειραιά!

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις δράσεις του Social Innovation Piraeus αποτελεί βασική παράμετρο για την δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου κοινωνικής ένταξης και…

Περισσότερα