Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης – προμήθεια λογισμικού κρυπτογράφησης – GDPR ENCRYPTION

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού κρυπτογράφησης για τήρηση των υποχρεώσεων προστασίας ευαίσθητων…

Περισσότερα

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης – προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης για τους επωφελούμενους της πράξης

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης για τους επωφελούμενους της…

Περισσότερα