Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της περιόδου από την έναρξη υλοποίησης της Πράξης έως το Σεπτέμβριο 2021

Με δράσεις που χαρακτηρίζονται από κοινωνική καινοτομία, το Social Innovation Piraeus επεκτείνει το έργο του στο δήμο του Πειραιά, αυξάνοντας συνεχώς τις…

Περισσότερα