Μελέτη τεκμηρίωσης αναγκαιότητας για παροχή σχολικών ειδών και ενισχυτικής διδασκαλίας σε ευάλωτες οικογένειες του Δήμου Πειραιά

Η μελέτη αφορά σε μια πιλοτική κοινωνική παρέμβαση υποστήριξης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Περισσότερα

Μελέτη τεκμηρίωσης αναγκαιότητας για την παροχή νοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε ειδικές ευάλωτες ομάδες του Δήμου Πειραιά

Η μελέτη αφορά στην δημιουργία ενός μηχανισμού παροχής υπηρεσιών τηλε-φροντίδας και απομακρυσμένης ιατρο-νοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στους δημότες και κατοίκους του Δήμου…

Περισσότερα

Μελέτη αποτύπωσης αναγκών επισιτισμού κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του Δήμου Πειραιά

Η παρούσα μελέτη αφορά στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή πιλοτικών κοινωνικών παρεμβάσεων υλικής-επισιτιστικής συνδρομής, για την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικοοικονομικά πολιτών, που…

Περισσότερα

Μελέτη τεκμηρίωσης αναγκαιότητας για προμήθεια και παροχή ειδών μείωσης βλάβης, ατομικής υγιεινής και πρόληψης σε ουσιοεξαρτημένους, άστεγους/ περιπλανώμενους και εκδιδόμενους στο δρόμο

Η μελέτη αφορά στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή καινοτόμων πιλοτικών κοινωνικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης των συνεπειών της ουσιοεξάρτησης, της αστεγίας/επισφαλούς στέγης και της…

Περισσότερα

Μελέτη τεκμηρίωσης αναγκαιότητας για προμήθεια και παροχή ειδών μείωσης βλάβης, ατομικής υγιεινής και πρόληψης σε ουσιοεξαρτημένους, άστεγους/ περιπλανώμενους και εκδιδόμενους στο δρόμο

Η μελέτη αφορά στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή καινοτόμων πιλοτικών κοινωνικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης των συνεπειών της ουσιοεξάρτησης, της αστεγίας/επισφαλούς στέγης και της…

Περισσότερα