Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών για τους μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργους του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργων του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών για άτομα τρίτης ηλικίας του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών δράσεων…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένο Σχέδιο Μοντέλου Ενεργειών Παρέμβασης ανά Ομάδα Ευαλωτότητας και Δημοτικό Διαμέρισμα

Το Σχέδιο Μοντέλου Ενεργειών Παρέμβασης αποτελεί τον οδηγό επιλογής κοινωνικής παρέμβασης, ανά ομάδα ευαλωτότητας του δυνητικά ωφελούμενου πληθυσμού, αλλά και ανά γεωγραφική…

Περισσότερα

Μεθοδολογία και εργαλεία καταγραφής, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης για την παροχή υπηρεσίας Streetwork

Στη συγκεκριμένη μελέτη περιγράφονται τα βήματα μεθοδολογίας και τις τεχνικές για την υλοποίηση του Streetwork, τα εργαλεία καταγραφής, ποιοι είναι οι τρόποι…

Περισσότερα

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το Εργαστήριο «Δημιουργία μηχανισμού προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών σε συμπολίτες μας στο Δήμο Πειραιά» που διοργάνωσε η ΚΟΔΕΠ

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το εργαστήριο «Δημιουργία μηχανισμού προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών σε συμπολίτες μας στο Δήμο Πειραιά» που διοργανώθηκε από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση…

Περισσότερα
«Παρέμβαση στο Δρόμο – StreetWork» Η δράση που έχει αποτέλεσμα στο Πειραιά

«Παρέμβαση στο Δρόμο – StreetWork»: Η δράση που έχει αποτέλεσμα στον Πειραιά

Η δράση «Παρέμβαση στο Δρόμο» (Street Work) υλοποιείται στο πλαίσιο του «Δικτύου Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά» και έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση…

Περισσότερα