Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών για άτομα τρίτης ηλικίας του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών δράσεων…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών για τους μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργους του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργων του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη μελέτη αποτύπωσης αναγκών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν στις ανάγκες των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά καθώς και προτάσεις κοινωνικών…

Περισσότερα