Μελέτη αποτύπωσης του φαινομένου της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της επισιτιστικής ανασφάλειας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Η μελέτη επιχειρεί να καλύψει μια σειρά ζητημάτων που άπτονται του φαινομένου της φτώχειας. Ξεκινώντας από τους διάφορους θεωρητικούς και ερευνητικούς προβληματισμούς…

Περισσότερα