Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Πρόληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της από 01.02.2023 με ΑΠ: 205 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωπικού με σύμβαση…

Περισσότερα

Απολογισμός της Πράξης από την περίοδο έναρξης της λειτουργίας της έως τον Ιανουάριο του 2023

Στα δυόμιση χρόνια λειτουργίας της Πράξης, αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις, αλλά μείναμε προσηλωμένοι στο στόχο μας για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των…

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Πρόληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά…

Περισσότερα