Απολογισμός της Πράξης από την περίοδο έναρξης της λειτουργίας της έως τον Ιανουάριο του 2023

Στα δυόμιση χρόνια λειτουργίας της Πράξης, αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις, αλλά μείναμε προσηλωμένοι στο στόχο μας για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των…

Περισσότερα