Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο έκτακτης παρέμβασης στην περιοχή του Πειραιά για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με CPV 18000000-9 (Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών)

You are here:
Go to Top