Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της έκτακτης παρέμβασης στην περιοχή του Πειραιά για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με CPV 45300000-0 (Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων)

You are here:
Go to Top