Αντιστοίχιση δράσεων με ομάδες ευαλωτότητας ανά Δημοτικό Διαμέρισμα

Στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου γίνεται αντιστοίχιση των προτεινόμενων δράσεων κοινωνικής καινοτομίας ανά ομάδα ευαλωτότητας των δυνητικών αποδεκτών των υπηρεσιών της Πράξης.

Περισσότερα

Μελέτη αποτύπωσης αναγκών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή αποτυπώνονται οι ανάγκες των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Πειραιά καθώς και εκπονούνται προτάσεις κοινωνικών δράσεων με στόχο…

Περισσότερα

Μελέτη αποτύπωσης αναγκών για τους μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργους του Δήμου Πειραιά

Στην μελέτη αυτή αποτυπώνονται οι ανάγκες των μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανέργων του Δήμου Πειραιά καθώς και εκπονούνται προτάσεις κοινωνικών δράσεων με στόχο…

Περισσότερα
Archive